ANUL 2024

1. Convocator

2. Imputernicire speciala PF AGEA 2024

3. Imputernicire speciala PF AGOA 2024

4. Imputernicire speciala PJ AGEA 2024

5.Imputernicire speciala PJ AGOA 2024

7. Balanta Decembrie 2023

8. Bilant si situatii financiare 31.12.2023

9. Bugetul de venituri si cheltuieli 2024

10. Note explicative la situatiile financiare

11. Plan de investitii 2024

12. Raport Auditor

13. Raportul Administratorului

14. Situatia fluxurilor de trezorerie

15. Situatii statutare semnate de audit

16. Raport Auditor Intern

17. Hotararea AGEA 2024

18. Hotararea AGOA 2024

 

ANUL 2016

ANUL 2017

ANUL 2018

ANUL 2019

 

ANUL 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli

Convocator 2020

Declaratia administratorului

Hotarare AGOA 2020

Imputernicire speciala PF 2020

Imputernicire speciala PF 2020

Imputernicire speciala PJ 2020

Imputernicire speciala PJ 2020

Note explicative la situatiile financiare

Plan de investitii 2020

Raportul administratorului

Repartizarea profitului net 2019

Situatia modificarilor capitalului propriu

Situatii financiare

 

ANUL 2021

Balanta de verificare

Bilant si situatii la data de 31.12.2020

Bugetul de venituri si cheltuieli 2021

Convocator final

Declaratia administratorului

Distributia profitului

Imputernicire PF Agea 2021

Imputernicire PJ Agea 

Imputernicire speciala 2021 PF

Imputernicire speciala 2021 PJ

Note explicative la situatiile financiare

Plan de investitii

Raportul administratorului la data de 31.12.2020

Raportul auditorului independent

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatiile financiare

 

ANUL 2022

AGEA

AGOA

Balanta Decembrie 2021

Bilant si situatiile financiare la 31.12.2021

CONVOCATOR 2021

IMPUTERNICIRE PF AGEA 2022

IMPUTERNICIRE PJ AGEA 2022

IMPUTERNICIRE SPECIALA 2022 PF

IMPUTERNICIRE SPECIALA 2022 PJ

Note explicative la situatiile financiare 2021

Plan de investitii 2021

Raport auditor intern 2021

Raportul Administratorului-Situatii financiare 2021

Raportul auditorului 2021

Repartizarea profitului 2021

Situatia fluxurilor de trezorerie 2021

Situatii statutare semnate de audit 2021

 

ANUL 2023

AGOA

Bugetul de venituri si cheltuieli 2023

Declaratia Administrator

Propunere repartizare profit

Raportul auditorului intern

Convocator

Balanta Decembrie 2022

Bilant si situatii financiare 31.12.2022

IMPUTERNICIRE-SPECIALA-2023-PF

IMPUTERNICIRE-SPECIALA-2023-PJ

Note explicative la situatiile financiare

Plan de investitii 2023

Raport auditor

Raportul Administratorului

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatii statutare semnate de audit

ANUL 2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 20.09.2023

1. CONVOCATOR

2. IMPUTERNICIRE PJ AGEA 2023

3. IMPUTERNICIRE PF AGEA 2023

PROCES VERBAL AL AGEA din data 20.09.2023

PROCES VERBAL AL AGEA din data 22.09.2023